Med lite fantasi så...

(null)

Jag: vilka får parkera här? 
F: grävskopor med larvfötter! 
0 kommentarer